Služby

Vážený zákazník,

ak Vás zaujímajú projekty finančnej pomoci EÚ (a iné možnosti získania dotácií a grantov), binisplány (podnikateľské zámery), finančná analýza a kontroling Vašej firmy alebo projektu, problémy krízového riadenia,  obchodnej a finančnej stratégie alebo otázky súvisiace so všeobecnou hodnotou majetku firmy, čítajte ďalej a zavolajte nám.

Ponúkame firmám spoluprácu v týchto základných 4 okruhoch poradenstva:

Grantové poradenstvo
“Eurofondy” a iné, pre projekty firiem, miest a obcí
Finančná analýza firiem a projektov
Ochrana firiem elimináciou rizík
Odborná spolupráca
Tímová realizácia projektov, pomoc startupom
Všeobecná hodnota firiem
Vo forme štúdií, nejde o znalecké posudky
magnifier-b

Naša spolupráca môže obsahovať

 • úvodné bezplatné poradenstvo pri prvom kontakte,
 • informácie o programoch na podporu podnikania a verejných zdrojoch EÚ a SR,
 • finančná analýza účtovných výkazov a tvorba finančných plánov,
 • optimalizácia štruktúry majetku a finančných zdrojov jeho krytia,
 • poradenstvo pri voľbe právnej formy, fúziách a akvizíciách,
 • vypracovanie štúdií o možnostiach určenia všeobecnej hodnoty majetku firiem,
 • eliminácia finančných rizík a krízový manažment,
 • odborná pomoc a vypracovanie podnikateľských zámerov,
 • riešenie problémov biznismodelov alebo biznisplánov startupov,
 • finančná analýza, návratnosť a cash flow projektov,
 • návrh alternatív financovania projektov,
 • tvorba podnikateľských plánov pre rizikových investorov alebo banky,
 • organizačné poradenstvo v riadení a tvorba firemnej stratégie,
 • vypracovanie vybraných projektov finančnej pomoci EÚ,
 • vypracovanie vnútorných smerníc, výročných správ a odborných analýz,
 • poradenstvo a pomoc iných odborníkov pri realizácii projektov.

 

Ing. Stanislav Horváth, konateľ MSP-CONSULT, s.r.o.

(ďalšie info aj v ponukovom liste)

Ako Vám môžeme pomôct?

Skúsenosti spoločnosti siahajú až do obdobia prípravy a implementácie predvstupových fondov EÚ.

Stanislav is a respectful manager and advisor, doing the maximum for his customers.

Rene Deprez
Konateľ, Drevocom, s.r.o.

Od začiatku spolupráce som na moje požiadavky dostal vždy promptnú odpoveď. Prístup pána Horvátha hodnotím veľmi dobre, bol ochotný, poskytoval rýchle odpovede a cenné rady.

Ing. Juraj Tomlain, PhD.
Konateľ, T - Industry, s.r.o.