Predaj skladových objektov nášho klienta v Dolnej Krupej stále aktuálny

Predaj skladových objektov nášho klienta v Dolnej Krupej stále aktuálny

Aktuálna ponuka – skladové a výrobné priestory (sprostredkovanie) v Dolnej Krupej, 10 km od Trnavy:

  • Naším dlhoročným klientom je p. Rene Jozef Deprez, belg. št. občan, dlhodobo žijúci v Trnave, ktorý má zámer predať/prenajať nehnuteľnosti vhodné na podnikanie.
  • Pán Deprez vlastní 4 budovy a rozhodujúcu časť pozemku (18 644 m2) v areáli (s rozlohou asi 2,5 hekára) bývalého PD v obci Dolná Krupá, okr. Trnava:
    • výr. hala č. 1, plocha 1000 m2, vhodná na priem. výrobu alebo skladovanie,
    • hala-sklad č.2, plocha 700m2, (doteraz sklad odpadových plastov, pred ukončením činnosti a presťahovaním),
    • sklady č.3 a č. 4 plocha 500m2, (nevyužité bývalé sklady ovocia a zeleniny PD Dolná Krupá), s výbornou klímou na pestovanie húb,
  • Areál je napojený na vodu a elektrinu, prípojky sú naznačené v náčrte pozemkov areálu. Podľa územného plánu obce Dolná Krupá je určený na nepoľnohosp. výrobu, prípade logistiku (skladovanie). Tento zámer podporuje aj obec svojím územným plánom.
  • V dispozícii je súbor fotodomentácie a náčrtu pozemkov, vrátane kat. mapy územia Dolná Krupá. Dvaja spoluvlastníci menšej časti pozemkov podporujú zámer p. Depreza na predaj (prípadne prenájom) pozemkov vhodnému investorovi (investorom) a sú pripravení spoločne konať. Objekty je možné prevádzkovať aj samostatne.

Radi Vám sprostredkujeme kontakt s majiteľom nehnuteľností p. Deprezom.