Roky 2018-19 v znamení realizácie ďalších úspešných projektov v rámci OP VaI

Roky 2018-19 v znamení realizácie ďalších úspešných projektov v rámci OP VaI

K najnovším úspešným referenciám MSP-CONSULT, s.r.o., po vyhodnotení projektov výzvy OPVaI/MH/DP/2016/1.2..2-02,  z 2.8.2016 patria aj inovatívne projekty 2 spoločností:

  • BRUVO Slovakia, s.r.o., Sereď, plánované ukončeni erealizácie projektu k 31.5.2019,
  • SEC spol. s r.o., Nitra, realizácia projektu úspešne ukončená v mesaici 10/2018.

Okrem týchto projektov sa pripravuje tiež projekt (t.č. prebieha odborné hodnotenie) zameraný na inováciu a rozšírenie služieb jedného fitnescentra v Trnave.