Referencie

Prečo by ste si mali vybrať práve nás na spoluprácu?

Najnovšie referencie (2013-2016) o realizovaných inovatívnych projektoch môžete získať vo vedení spoločností EUROFIMA, s.r.o. Myjava, Alojz Kuchar – Nábytok Kuchar Bytča, T-Industry, s.r.o. Myjava.  Potrebné vedomosti, skúsenosti, komunikatívnosť a empatia k Vaším problémom sú základom firemnej kultúry MSP-CONSULT, s.r.o.   

Osobitnú zmienku z pohľadu starších referencií si zasluhujú úspešné projekty  (zamerané na inovatívne technológie pri výrobe nábytku) realizované v spoločnosti Vacho, s.r.o., Modra, v rokoch 2006 a 2011/2012 v kooperácii. Tieto projekty pomohli firme výrazne zlepšiť technologické vybavenie v programovom období 2004-2006, aj 2007-2013 . Napriek obmedzeným možnostiam čerpania pomoci v Bratislavskom kraji máme s týmto klientom spoločný zámer “do tretice” pomôcť ďalšiemu cyklu jeho investičných zámerov aj v období 2014-2020. 

Činnosť spoločnosti MSP-CONSULT, s.r.o., Trnava plynule nadviazala v roku 2009 na poradenské aktivity konateľa spoločnosti ako fyzickej osoby (Ing. Stanislav Horváth, MSP-CONSULT) v rokoch 2003-2009.

Vybrané referencie z minulých období: Zoznam časti projektov ŠF, vypracovaných v rokoch 2004-2009 fyzickou osobou konateľa:

ŽIADATEĽ NÁZOV PROJEKTU OP. PROG. ROZPOČET  ROK
Eko-Lon, s.r.o., Nižná n.O. Vybudovanie regionálneho strediska spracovania plastového odpadu v Žiline OP ŽP 36 000 000 SKK 2004-2005
Kappa, a.s, Štúrovo Racionalizácia palivovej základne zvýšením podielu biomasy OP ŽP 252 000 000 SKK 2004-2005
VACHO, s.r.o., Modra Modernizácia výroby nábytku inovatívnou technológiou JPD-2 14 417 960 SKK 2006
VACHO, s.r.o., Modra Stratégia ďalšieho rozvoja spoločnosti Vacho, s.r.o. JPD-2 963 000 SKK 2006
Slovenská ľudová majolika, ľudovoumelecké VD, Modra Modernizácia a rozšírenie výrobných procesov v Slovenskej ľudovej majolike JPD-2 2 253 163 SKK 2006
P.F.A., s.r.o., Lozorno Kúpa technológie na výrobu drevených peliet JPD-2 45 127 925 SKK 2006
N-stav, s.r.o., Nitra, o.z. Senec Kúpa areálu na výrobu stavebných prvkov JPD-2 43 401 000 SKK 2006
N-stav, s.r.o., Senec Rozšírenie spoločnosti N – stav, s.r.o. kúpou výrobných priestorov a inovatívnej technológie JPD-2 35 120 000 SKK 2007
MWH k.s., Bratislava Double-layer kondenzátor OP VaV 1 119 572 EUR 2009
T-Industry, s.r.o., Myjava 3 súvisiace projekty v oblasti merania a regulácie spotreby médií OP KaHR 3x pomoc de minimis
Ako Vám môžeme pomôct?

Skúsenosti spoločnosti siahajú až do obdobia prípravy a implementácie predvstupových fondov EÚ.

Stanislav is a respectful manager and advisor, doing the maximum for his customers.

Rene Deprez
Konateľ, Drevocom, s.r.o.

Od začiatku spolupráce som na moje požiadavky dostal vždy promptnú odpoveď. Prístup pána Horvátha hodnotím veľmi dobre, bol ochotný, poskytoval rýchle odpovede a cenné rady.

Ing. Juraj Tomlain, PhD.
Konateľ, T - Industry, s.r.o.