Prečo aj menšie firmy potrebujú občas poradcov?

Prečo aj menšie firmy potrebujú občas poradcov?

Prieskumom bolo zistené, že 70% MSP nepozná poradenské firmy, iba 50% z nich skúsilo šťastie v grantových programoch.Mnohých odradili prvé neúspechy, náročnosť procesov, nadbytočná administratíva alebo známe problémy byrokracie a korupčného prostredia. Z vlastnej skúsenosti však vieme, že kvalitne a dôsledne vypracované projekty majú vždy šancu na úspech. Za posledné 2-3 roky by Vám to potvrdili napr. v spoločnosti EUROFIMA s.r.o. Brezová pod Bradlom,
T- Industry, s.r.o., Myjava alebo firma Nábytok Alojz Kuchar Bytča, ktoré úspešne realizovali v r. 2013-2015 inovatívne projekty operačného programu OP KaHR.

Na trhu síce platí, že ponuka musí vedieť osloviť dopyt, ale v tomto prípade je v záujme firiem využiť aj poradenské služby. Pohľad “zvonka” na ich problémy je zdrojom jednoduchých a rýchlych riešení. Zbytočné sú obavy z vysokých cien služieb účtovných, daňových, alebo iných “biznis” poradcov.
MSP často preceňujú svojich zamestnancov, neuvedomujú si stereotyp pohľadu na svoju firmu zvnútra. Zbytočne sa boja úniku informácií, často namiesto prezentácie svojich výsledkov volia utajovanie, na vlastnú škodu…

Pri získavaní dôvery na začiatku spolupráce hrajú úlohu referencie a skúsenosti poradcov (viac info v c.v. konateľa). Pozitívom je, že aj malé firmy si postupne uvedomujú spoločné črty rôznych druhov podnikania v súvislostiach (význam stratégie vyjadrenej indikátormi obchodných a finančných cieľov, účelné prepojenie obchodného a finančného plánu aj v jazyku technicky orientovaných firemných manažérov, kľúčový význam IT a inovácií pre konkurenčné výhody, zlepšovanie hlavných a podporných procesov, elimináciu rizík, budovanie firemnej kultúry, kvalitu a vzdelanie zamestnancov).

To sú práve tie oblasti, kde je často úloha externého poradcu veľmi dobrým riešením (krátkodobým alebo dlhodobým – outsourcingom vybraných činností).

Ing. Stanislav Horváth, konateľ MSP-CONSULT, s.r.o.