Malá poznámka ku konkurzom a reštrukturalizáciam (10/2016)

Malá poznámka ku konkurzom a reštrukturalizáciam (10/2016)

Téma reštrukturalizácií (oddlženia) a konkurzov je vždy zaujímavá pre firmy…Včera jeden známy advokát v TV prezentoval názor-informáciu, že u nás je príliš vysoký počet reštrukturalizácií v pomere k počtu konkurzov v porovnaní s inými členmi EÚ, ale predovšetkým zdôraznil, že zákon je stále príliš “friendly” voči dlžníkom, namiesto toho, aby pomáhal veriteľom. Z jeho slov vyplynulo, že zadlžené firmy používajú inštitút reštrukturalizácie ako “špekulatívny šport”, zaujímavé… Ozaj, kto, ktorá odbornosť pripravuje takéto zákony, stále chrániace iba dlžníkov, čo sú často aj rôzni “šašovia” hrajúci sa na podnikateľov? Vždy sa vyjadrujú k téme len právnici, nie firemní finančníci, ani znalci z odboru ekonomika a manažment. Ja sa stále čudujem, kde je odorný hlas tých, o ktorých tu píšem…

…všimnite si dozorné rady firiem “plné právnikov”, akoby to bola tá “pravá” odbornosť, ktorá je spôsobilá kontrolovať predovšetkým efektívnosť hospodárenia všeobecne… Likvidita, rentabilita, optimálna zadĺženosť, trhová hodnota, všeobecná hodnota, to sú kľúčové pojmy, o ktorých by sa malo na dozorných radách hovoriť… Dnes vie “čítať zákony” každý priemerný manažér, už nie je rok 1989, kedy sa vo firmách bez právnika nenapísal ani jeden “hlavičkový list”. Dobrý manažér samozrejme vie, kedy naozaj potrebuje počuť názor právnika, ale kontrola riadenia výsledku hospodárenia, lebo o to ide vo firmách v prvom rade, to jednoducho nie je tá pravá “káva” právnikov… Ani konkurzy, ani reštrukturalizácie (okrem procesného hľadiska), biznisplány potvrdzujúce reálnosť plánov reštrukturalizácie už vôbec nie…