K očakávaniam z vytvorenia bezplatných poradenských centier (10/2016) – môj názor

K očakávaniam z vytvorenia bezplatných poradenských centier (10/2016) – môj názor

…nie je potrebné “oslabiť” súkromné “eurofondové” poradenstvo, trh je dostatočne široký, aby si záujemca mohol vybrať “agentúru” (doteraz neviem, kto, kedy a prečo začal používať tento názov pre odborné poradenské služby spojené s prípravou žiaodstí o NFP…) s primeranými cenami služieb, s dostatočnými vedomosťami a skúsenosťami v danej oblasti. To sú totiž konkurenčné výhody, ktoré majú seriózne súkromné spoločnosti v porovnaní s inými, ale aj s verejným sektorom. Nie je účelné, aby štát vytváral ilúziu v širokej verejnosti, že získanie NFP je vec, ktorú môže každý vyriešiť “vyplnením správneho tlačiva v bezplatnom poradenskom centre”, lebo to tak nie je. Štát by sa mal radšej sústrediť na stabilizáciu odborníkov v rezortoch, namiesto ich straníckych výmien po voľbách, ale aj na zjednodušenie súvisiacej administratívy (napr. využívať čestné vyhlásenia v externých prílohách namiesto zbytočne žiadaných potvrdení už v etape predkladania žiadostí o NFP pred ich vyhodnotením, o čom sa celé roky veľa hovorí a menej koná… Ale vytvorenie ďalšej poradenskej siete samozrejme vítam, prečo nie…