Ako prichádzajú firmy v bankách o ilúzie?

Ako prichádzajú firmy v bankách o ilúzie?

Náš menej vážny uhol pohľadu na veľmi vážne problémy financovania firiem (2009-2010):

S naším netradičným pohľadom na problémy firemných financií ste sa mohli stretnúť aj na stránkach časopisu Goodwill, v ktorom boli dávnejšie uverejnené časti voľného cyklu “Firemných básnikov”, ktorý parafrázuje známy cyklus 5 českých filmov o básnikoch života.

“Firemní básnici” mali tieto časti:

  • Ako prídu firmy v bankách o ilúzie… (Goodwill, č. 05/2009)
  • Ako firmy nestrácajú nádej v kríze… (Goodwill, č. 12/2009)
  • Ako firmám “chutí” kríza… (…kríza? Skôr prebiehajúca transformácia trhu…)
  • Ako Slovensko prichádza o niektoré firmy… ( ? )
  • Ako skončila “kríza” na Slovensku – neustále zmeny trhu nikdy neskončia…

Niektoré naznačenú problémy firiem majú nadčasovú platnosť, avšak prevláda všeoobecnú mienka, že väčšina firiem sa bude vedieť stále prispôsobovať zmenám na trhu…

Ako prídu firmy v banke o ilúzie… (PR-článok, uverejnený v časopise Goodwill, č. 5/2009)

Podnikatelia často prezentujú názor o akejsi „papierovej byrokracii“ bánk, požadujúcich zbytočne veľa informácií pri posudzovaní úverových žiadostí a podnikateľských zámerov. Treba zdôrazniť, že aj požičiavanie peňazí v bankách je investičný proces súkromného kapitálu, a preto musí mať vlastné štandardné pravidlá obozretného podnikania a zabezpečenia primeraného rizika. Osobitne to platí v čase finančnej a hospodárskej krízy. Podnikateľskej verejnosti by určite prospel kritickejší pohľad do vlastných radov v týchto otázkach.

Prečo teda mnoho firiem (často aj úspešní žiadatelia o eurofondy) prichádza pri získavaní úverov v bankách o „ilúzie“?

Podceňujú stratégiu a finančné plánovanie

Niektorí podnikatelia stále odmietajú myšlienku plánovania v trhovom hospodárstve. Veľa firiem (aj tie s rôznymi certifikátmi kvality) zostavuje finančné plány len ako nepríjemnú povinnosť pre banku – vtedy, keď potrebujú úver… Výsledkom takéhoto postoja je často nedostatočná prezentácia podnikateľského zámeru v kontinuite s dlhodobým smerovaním firmy.

Stotožňujú finančné riadenie firmy s externým vedením účtovníctva

Často spätne – pred daňovým priznaním… Mnohým konateľom stále akoby nechýbal priebežný prehľad o výsledkoch hospodárenia počas roka. Často si ho zjednodušujú na informáciu o stave bankového účtu a riadení platobného styku… Dôsledkom tohto prístupu je absentujúce riadenie obchodnými a finančnými cieľmi, a to bez spätnej väzby na kontroling vybraných indikátorov ich plnenia.

Podceňujú kontrolné mechanizmy vrcholového riadenia

Majitelia väčšiny spoločností s ručením obmedzeným v snahe „zvrchovane“ rozhodovať o svojom majetku nepociťujú potrebu dobrovoľného inštitútu dozornej rady, ktorý by ich včas upozornil na nedostatky v riadení… S týmto problémom súvisí aj nedostatočný podiel rizikového kapitálu na investíciách sektora malých a stredných podnikov (MSP), lebo slovenské firmy väčšinou nie sú ochotné vzdať sa ani dočasne majority v rozhodovaní.

Osobitný problém na záver

Mylne sa domnievajú, že najlepšie úvery sú žiadne úvery… Stále aktuálna diskusia vo verejnom sektore o problémoch štátov s vysokým podielom dlhu na HDP spôsobuje aj nesprávne odmietanie primeranej výšky prevádzkových alebo investičných úverov vo výrobných spoločnostiach.
Veľa firiem zabrzdilo svoj rozvoj práve nepochopením optimálneho podielu cudzích zdrojov pri financovaní investícií a vyhýbaním sa akýmkoľvek úverom.

Ing. Stanislav Horváth, konateľ MSP-CONSULT, s.r.o., článok z r. 2009