Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_2/9/0/9084a4fa-9b7d-4aed-aa8e-d686a1bc292a/mspconsult.sk/web/wp-includes/plugin.php on line 601

Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_2/9/0/9084a4fa-9b7d-4aed-aa8e-d686a1bc292a/mspconsult.sk/web/wp-includes/plugin.php on line 601
MSP-CONSULT, s.r.o. – Podnikateľské poradenstvo

Máte záujem o poradenstvo vedúce k Vaším cieľom a empatické k Vaším potrebám?

Grantové poradenstvo (eurofondy a iné možnosti)

Na základe analýzy Vašich cieľov a porovnania s kritériami oprávnenosti žiadateľov, oprávnených projektov  a oprávnenosti výdavkov Vám vypracujeme dokumenty žiadosti, opisu projektu a potrebných príloh. Našou pridanou hodnotou sú vedomosti a skúsenosti aj z hodnotenia projektov, optimálny spôsob spolupráce s Vami dohodneme.

Finančná analýza firiem a projektov

Finančná analýza projektu preverí, za koľko rokov Váš projekt vytvorí peňažný tok prevyšujúci hodnotu investície v časovom vyjadrení diskontovaných peňažných tokov (súčasná hodnota cash flow). Pomôže Vám prijať rozhodnutie o investícii, naznačí súvisiace výdavky a príjmy. Finančná analýza firmy vyhodnotí Vašu rentabilitu, likviditu, zadĺženosť (a trhovú hodnotu) na základe účtovných výkazov a analýzy pomerových a iných vybraných ukazovateľov.

Odborná pomoc (realizácia projektov, pomoc startupom)

Vieme zabezpečiť komplexné odborné služby pri realizácii a monitorovaní projektov, ale aj služby spolupracujúceho daňového poradcu, právnika, odborníka na verejné obstarávanie, alebo účtovníctvo, podľa Vašich potrieb. Aj poradenstvo startupom a začínajúcim firmám v spolupráci s SBA (predtým NARMSP, ale aj projekty Technologického inkubátora STU alebo programu OSN/GEF v Strednej Európe) patrili k naším aktivitám.

Všeobecná hodnota firiem

Ponúkame Vám možnosť vypracovania štúdie o možnostiach ohodnotenia firmy majetkovou, výnosovou alebo kombinovanou metódou v zmysle platnej metodiky (nejde o znalecké posudky). Vysvetlíme odlišnosti pojmov účtovná a všeobecná hodnota, poskytneme Vám odbornú asistenciu pri obchodných transakciách z pohľadu kupujúceho i predávajúceho.

Pomáhame podnikateľom zostaviť alebo vylepšiť investičné projekty,
poskytujeme radu alebo asistenciu pri rokovaniach s bankami, investormi a obchodnými partnermi.

Žiadosť o spätné volanie

Stačí odoslať Vaše kontaktné údaje a my Vás budeme kontaktovať. Ak uprednostňujete e-mailovú komunikáciu, napíšte nám na uvedenú adresu.

Mám záujem o: